DUTCH FOR
IB STUDENTS

Nederlands voor
IB-Leerlingen

Omdat leren op afstand persoonlijk kan zijn

Chika Kumashiro-Wilms
IB Japanese Teacher/ILP Languages Coordinator
International School of Kuala Lumpur
IBID's track record and effective communication make them a reliable and desirable partner in education.
David Sheppard
AHOF Languages Head of French
Tanglin Trust School, Singapore
We have been impressed with IBID’s professionalism as well as their teaching quality.
Alyssa Pierce
Academic Dean
American School of Paris
The tutors are organized, knowledgeable, and professional, and our students have been successful on their corresponding IB exams thanks to IBID.

Ons aanbod

Intensieve en persoonlijke begeleiding bij afstandsonderwijs voor Nederlandstalige IB-leerlingen

16-19 jaar
De IBDP-programma’s sluiten aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO (International Baccalaureate Organization). Er zijn wekelijkse videocalls, één-op-één, met een vaste tutor. Het lesmateriaal is doelgericht, efficiënt en uitdagend.
11-16 jaar
Het pre-IBDP programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing, en dat ze hun verbeeldingskracht ontwikkelen door het lezen en analyseren van literatuur.
Dit programma is ook geschikt voor leerlingen die niet op een IB-school zitten.
IBID is ook beschikbaar voor feedback en ondersteuning aan leerlingen, docenten en onderwijsorganisaties die niet zijn ingeschreven voor een van de lesprogramma’s maar die toch advies nodig hebben voor IB Dutch.

Betrouwbare IB-experts sinds 2000

We willen elke leerling goed begrijpen. Onze docenten zijn allemaal ‘senior teachers’ met een schat aan ervaring op het gebied van internationaal onderwijs en het leven in het buitenland.

Krishna Borgers

Amsterdam, Nederland

Suzanne van der Schot

Rayong, Thailand

Betty Barèl

Den Haag, Nederland

Ilse van Rompaey

Amsterdam, Nederland

Mariette Dubbeld

Zürich, Zwitserland

Marijke Nieuwstraten

Amsterdam, Nederland

Simone Willemsen

Brussel, België

Suzanne van der Schot

Rayong, Thailand

Betty Barèl

Den Haag, Nederland

Sjolanda Huls

Zürich, Zwitserland

Ilse van Rompaey

Amsterdam, Nederland

Meer weten over onze docenten?

Veelgestelde vragen

International Baccalaureate, een in 1968 opgezet internationaal, niet-landgebonden schoolsysteem dat na afsluiting toegang geeft tot een universitaire studie (www.ibo.org).

De meeste universiteiten op de wereld hebben het diploma erkend. Je kunt het niveau dus ongeveer vergelijken met het Nederlandse VWO.

International Baccalaureate Organization, de organisatie die het IB-onderwijs heeft opgezet en die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, de examens enzovoorts.

IB Diploma Programma; het programma voor de laatste twee jaren van het IB-curriculum, voor leerlingen van ongeveer 16-19 jaar oud, vergelijkbaar met de 5e en 6e klas van het voortgezet onderwijs. 

Het IBDP Curriculum bestaat uit een hexagon met zes vakgebieden, ondersteund door een ‘core’. Een student kiest zes vakken, één vak uit elk van de zes vakgebieden. Er moeten minimaal drie vakken worden gekozen op Higher Level (HL) en drie vakken op Standard Level (SL).  

Dat is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat dit programma in principe voorbereidt op het IBDP-programma. Zie IBDP en IBMYP. 

IB Middle Years Programma; het programma voor de vijf ‘midden’jaren van het IB-curriculum, voor leerlingen van ongeveer 11-16 jaar, vergelijkbaar met groep 8 t/m de 4e klas van het voortgezet onderwijs. 

Het vak Nederlands kan worden gekozen als Language A (Language and Literature) of Language B (Language Acquisition) 

IBID is de afkorting van de Latijnse term ‘Ibidem’ wat ‘op dezelfde plek’ betekent. Het woord heeft overeenkomsten met het woord ‘idem’, wat ‘hetzelfde’ betekent. We willen hiermee aangeven dat ons lesaanbod vergelijkbaar is met de lessen op de IB-school. Verder is het een rijmend woordgrapje als je naar de uitspraak kijkt: in het Nederlands IB-idee, in het Engels IB-idea.

Het afstandsonderwijs van IBID houdt in dat de leerlingen één op één les hebben van een vaste docent. Het lesmateriaal en het gemaakte/nagekeken werk staat op een Dropbox-account die wordt aangemaakt. De wekelijkse lessen zijn via Zoom (IBID heeft een veilige ‘educational account’). Na elke les schrijft de docent een e-mail met daarin een samenvatting van de les en de gemaakte afspraken. Ook heeft elke leerling een door de docent vastgestelde en bijgehouden individuele studieplanner. De docenten zijn ook buiten de Zoomlessen bereikbaar voor vragen, zowel via e-mail als telefonisch/whatsapp. De ouders worden bij de communicatie betrokken en kunnen te allen tijde contact opnemen met de docent en/of de directeur van IBID.

Jazeker. Het IB noemt het vak weliswaar ‘Dutch’, maar dat is ook voor Vlaamstalige leerlingen. Examenteksten komen altijd van Vlaamse of Nederlandse auteurs, en ook de boekenlijst moet werken van zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs bevatten.

  • NTC naschoolse les, Nederlands curriculum
  • NTC-les, geïntegreerd in het programma van de internationale school, Nederlands curriculum
  • Nederlands door internationale school aangeboden als IGCSE of MYP/DP, na school of tijdens school
  • Privé-tutor
  • Afstandsonderwijs (zowel Nederlands curriculum als IB-curriculum)