tarieven

Tarieven 2022-2023

Programma IB Nederlands (16-19 jaar)

Tweejarig IB Dutch A Literature SSST programma

eerste jaar voor IBID-doorstroomleerlingen

€ 3150

eerste jaar voor nieuwe leerlingen

€ 3400

tweede jaar

€ 3150

Eenjarig versneld IB Dutch A Literature SSST programma

€ 4200

Overige IBDP-programma’s (Dutch A Literature HL, Dutch Language and Literature, Dutch B)

opvraagbaar

 Programma IB Nederlands (11-16 jaar)

Per schooljaar

€ 2700
Overig aanbod

Uurtarief* voor begeleiding van studenten die geen IBID-programma volgen

€ 80

Uurtarief* voor begeleiding van docenten en/of voor ‘external marking and feedback’

€ 80

* begeleiding op basis van uurtarief is mogelijk vanaf minimaal vijf klokuren