Aanbod

Aanbod

Intensieve en persoonlijke begeleiding bij afstandsonderwijs voor Nederlandstalige IB-leerlingen

De IBID-programma’s sluiten aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO (International Baccalaureate Organization). Er zijn wekelijkse videocalls, één-op- één, met een vaste tutor. Het lesmateriaal is doelgericht, efficiënt en uitdagend.

Vanaf €3150 per schooljaar

Het pre-IBDP programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP (IB Middle Years Program). Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing, en vaardigheden ontwikkelen voor het lezen en analyseren van literatuur. Dit programma is ook geschikt voor leerlingen die niet op een IB-school zitten

Vanaf €2700 per schooljaar

IBID is ook beschikbaar voor feedback en ondersteuning aan leerlingen, docenten
en onderwijsorganisaties die niet zijn ingeschreven voor een van de
lesprogramma’s maar die toch advies nodig hebben voor IB Dutch.

€80 per uur