DUTCH FOR
IB STUDENTS

IBDP Nederlands

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het tweejarige programma ‘Dutch A: Literature SSST’ (Standard Level). Een SSST (school supported self taught)-vak betreft altijd een taal die niet op de school wordt onderwezen. De IB-school is verantwoordelijk voor de SSST-student; er is een SSST-supervisor op de school zelf, en er moet worden gezocht naar een externe tutor.

IBID vervult de rol van externe tutor voor het vak ‘Dutch A Literature SSST’.

De belangrijkste kenmerken van een IBID-programma:

 • IBID-programma’s sluiten aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO;
 • Het IBID-lesmateriaal is doelgericht, efficiënt en uitdagend;
 • IBID-programma’s worden op maat samengesteld en kunnen worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling;
 • Lessen worden ingepland voor de periode 1 september – 30 juni (voor eindexamenleerlingen tot 31 mei), rekening houdend met schoolvakanties;
 • Leerlingen krijgen een studieplanner-op-maat die wekelijks wordt bijgehouden;
 • Wekelijkse videocalls, één-op-één, met een vaste tutor. IBID heeft een eigen Zoom-account;
 • Intensieve examentraining met optimale begeleiding bij elk onderdeel;
 • De tutor is altijd beschikbaar voor vragen van leerlingen;
 • De tutor kijkt elke week het huiswerk na en bespreekt dat met de leerling;
 • De tutor onderhoudt het contact met de school; input voor rapporten, aanleveren van proefwerken en ‘mock-exams’, overleg over voortgang van de student enzovoorts;
 • De tutor houdt de ouders op de hoogte van de voortgang en is altijd bereikbaar voor vragen of feedback van ouders;
 • Stabiliteit is gegarandeerd. IBID heeft een solide en zeer ervaren team van IB-docenten, zij werken in nauw overleg met elkaar samen. Er is een transparant systeem voor inzage in werk van/correspondentie met leerlingen. Mocht een tutorwissel nodig zijn, dan is dat een soepele overdracht.

 

Het eenjarige versnelde programma voor Dutch A Literature SSST

Het programma ‘Dutch A: Literature SSST’ beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een eenjarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen ‘Dutch A: Literature SSST’ heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ wil afleggen.

Overige IBDP-programma’s

In sommige gevallen kunnen/mogen leerlingen ook voor een ander programma dan Dutch A Literature SSST kiezen, met een docent op afstand. Dat kan alleen in overleg met de IB-dagschool. Als de school er toestemming voor geeft, kan IBID in samenwerking met de school begeleiding aanbieden voor de programma’s

 • Dutch A Literature HL
 • Dutch A Language & Literature HL/SL
 • Dutch B HL/SL

 

 

IBDP Nederlands (16-19 jaar)

Tweejarig IB Dutch A Literature SSST programma per schooljaar

€ 3.550,-

Eenjarig versneld IB Dutch A Literature SSST programma

Op aanvraag

Overige IBDP-programma’s
(Dutch A Literature HL, Dutch Language and Literature, Dutch B)

Op aanvraag

*Voor een nieuwe aanmelding geldt een eenmalig inschrijfbedrag van €150.

*Leerlingen die in 2023-2024 hun eerste SSST-jaar bij IBID deden, krijgen in 2024-2025 een
eenmalige korting van €200 en betalen dus €3350.