DUTCH FOR
IB STUDENTS

IB Algemeen

International Baccalaureate, een in 1968 opgezet internationaal, niet-landgebonden schoolsysteem dat na afsluiting toegang geeft tot een universitaire studie ( www.ibo.org). De meeste universiteiten op de wereld hebben het diploma erkend. Je kunt het niveau dus ongeveer vergelijken met het Nederlandse VWO.

International Baccalaureate Organization, de organisatie die het IB-onderwijs heeft opgezet en die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, de examens, enzovoorts.

IB Diploma Programma; het programma voor de laatste twee jaren van het IB-curriculum, voor leerlingen van ongeveer 16-19 jaar oud, vergelijkbaar met de 5e en 6e klas van het voortgezet onderwijs.

Het IBDP Curriculum bestaat uit een hexagon met zes vakgebieden, ondersteund door een ‘core’. Een student kiest zes vakken, één vak uit elk van de zes vakgebieden. Er moeten minimaal drie vakken worden gekozen op Higher Level (HL) en drie vakken op Standard Level (SL). 

School Supported Self-Taught; leerlingen kunnen als een van de zes vakken in hun Diploma Programma kiezen voor hun (moeder-/eerste-) taal ook als die niet op hun school onderwezen wordt. Met hulp een supervisor van de school en een externe tutor kunnen leerlingen zo het tweejarig Language A Literature programma doen. Dat kan alleen op SL (Standard Level).

IB Middle Years Programma; het programma voor de vijf ‘midden’ jaren van het IB-curriculum, voor leerlingen van ongeveer 11-16 jaar, vergelijkbaar met groep 8 t/m de 4e klas van het voortgezet onderwijs.

IBID biedt een uitgebalanceerd programma om Nederlandse en Vlaamse leerlingen in het buitenland via afstandsonderwijs voor te bereiden op het IBDP-examen Dutch A Literature SSST. Ook biedt IBID een vijfjarig pre-IBDP programma dat bestemd is voor leerlingen van 11-16 jaar oud. 

Jazeker. Het IB noemt het vak weliswaar ‘Dutch’, maar dat is ook voor Vlaamstalige leerlingen. Examenteksten komen altijd van Vlaamse of Nederlandse auteurs, en ook de boekenlijst kan werken van zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs bevatten.

Leerlingen in het buitenland verschillen hemelsbreed van elkaar, in letterlijke en figuurlijke zin. In de begeleiding van deze leerlingen heeft IBID oog voor deze verschillen. Dit betekent in de praktijk dat voor zowel het Dutch A Literature SSST programma als het pre-IBDP programma er wekelijkse videocalls plaatsvinden, één-op-één, met een vaste docent. De begeleiding is intensief; IBID werkt volledig op maat. Leerlingen ontvangen les-op-afstand met een docent die vrijwel even makkelijk bereikbaar is als een docent op school.
Onze docenten begrijpen jouw wereld. Ze zijn van Nederlandse of Vlaamse komaf, maar hebben veel buitenlandervaring. Alle docenten zijn gekwalificeerd en hebben een grondige kennis van het IB-onderwijs. Sommige van onze docenten wonen (weer) in Nederland, andere wonen nog steeds in het buitenland. Allen hebben ze ervaring met lesgeven op internationale scholen, dus ze kennen de omstandigheden waarin jij nu ook zit goed. IBID bestaat uit een groot team van docenten en daardoor hebben we de mogelijkheid te kijken wie er het beste bij jou past.
‘Onderwijs op maat’ betekent bij ons dat we nadrukkelijk geen uren schrijven. IBID heeft als doel iedere leerling in het SSST-programma zo goed mogelijk naar het diploma te begeleiden en in het pre-IBDP naar een succesvol afgerond jaar. Daar is in onze ogen geen stickertje met een urenaantal op te plakken. Wie zich bij IBID aanmeldt, ontvangt wekelijkse lessen en begeleiding met uniek, door IBID samengesteld lesmateriaal, voor het hele jaar. Net als op school.
IBID is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en wordt periodiek bezocht door de Onderwijsinspectie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Ons laatste inspectiebezoek was in september 2023, waarvoor IBID met vlag en wimpel geslaagd is. Indien gewenst, is het inspectierapport opvraagbaar bij IBID.

IBID was in 2000 de eerste aanbieder van IB Dutch op afstand. Intussen zijn er meerdere aanbieders. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. In de eerste plaats onderscheidt IBID zich door de enorme schat aan ervaring. Wij begeleiden leerlingen inmiddels ruim twintig jaar in het IB Dutch A Literature SSST programma. Om leerlingen te kunnen begeleiden bij dit veeleisende examenprogramma is het van essentieel belang dat een docent precies weet wat dit inhoudt. Bij IBID weten we dat.

Sinds 2010 is het pre-IBDP programma erbij gekomen, op verzoek van ouders die inzagen dat voorbereiding op het IB Dutch A Literature SSST programma vele voordelen heeft. Onze docenten hebben veel ervaring met het MYP-curriculum, en kunnen zo de leerlingen gepast onderwijs op maat aanbieden.

Kortom, de rijke ervaring van ons docententeam is wat ons uniek maakt.

Onze methode is een-op-een, individueel, met een lesprogramma dat door onze docenten zelf ontwikkeld is. IBID-leerlingen behalen goede resultaten én ervaren veel leer- en leesplezier. 

Bovendien vinden wij continuïteit belangrijk. We kunnen dat garanderen omdat we een team zijn van ervaren docenten. Bij onverhoopt langdurig uitvallen van één van de IBID-docenten zullen de lessen worden overgenomen door een andere IBID-docent.

De mailcorrespondentie en de Dropbox-accounts van onze leerlingen zijn intern altijd overdraagbaar.

Nee. Er is een jaarlijks bedrag voor lesgeld en een eenmalig inschrijfbedrag bij een nieuwe aanmelding. Daarmee is de leerling verzekerd van de hulp die hij/zij nodig heeft. De vereiste boeken schaft de leerling zelf aan.
Het pre-IBDP programma kan door leerlingen van ieder type (internationale) school gevolgd worden. Het Dutch A Literature SSST programma is uitsluitend geschikt voor leerlingen die voor dit vak door een IB-school zijn geregistreerd.

In principe mag je Dutch B of Dutch A Language and Literature niet als self-taught vak doen, met een docent op afstand. Er doen zich echter wel eens situaties voor waarin dat tóch een optie is. IBID kan in zo’n geval, in goed overleg met de school, een volledig begeleidingsprogramma aanbieden. Neem contact op met IBID voor meer informatie.

Ja. IBID kan ook bijles op maat aanbieden, bijvoorbeeld als je een IB Dutch programma op school doet met een docent, maar je hebt wat extra ondersteuning nodig. Je moet je dan wel voor minimaal vijf begeleidingsuren aanmelden. Neem contact op met IBID voor meer informatie.

IBID-leerlingen scoren gemiddeld hoger dan andere leerlingen die examen doen voor dit vak.

De pre-IBDP leerlingen bereiken vrijwel altijd aan het einde van elk schooljaar het gewenste IBMYP-niveau. Het programma van IBID is daarmee succesvol, en de pre-IBDP leerlingen die bij IBID vervolgens doorstromen naar het SSST-programma doen het zonder meer uitstekend.

Sommige pre-IBDP leerlingen doen naast het IBID-programma ook nog een alternatief examen voor het vak Nederlands (CNaVT, NT2 staatsexamen of de MYP e-assessments).

Ook als je niet zo heel erg van lezen houdt, dan is leren met IBID leuk. De boeken die je leest zijn een manier om te leren over andere culturen en landen. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de wereld is dus wel vereist. Het Dutch A Literature SSST programma biedt ook veel vrijheid, je kiest de meeste boeken zelf en je kunt je studietijden meestal zelf indelen. Heb je een bepaalde voorkeur voor thematiek of genre, dan kan je programma daarnaar gevormd worden. Je bent dus wat onafhankelijker en hebt meer persoonlijke inbreng dan bij de andere vakken. De individuele een-op-een aanpak is ook iets wat veel leerlingen als heel prettig ervaren.

IBID is de afkorting van de Latijnse term ‘Ibidem’ wat ‘op dezelfde plek’ betekent. Het woord heeft overeenkomsten met het woord ‘idem’, wat ‘hetzelfde’ betekent. We willen hiermee aangeven dat ons lesaanbod vergelijkbaar is met de lessen op de IB-school. Verder is het een rijmend woordgrapje als je naar de uitspraak kijkt: in het Nederlands IB-idee, in het Engels IB-idea.

Pre-IBDP

Het pre-IBDP programma van IBID is sterk georiënteerd op het MYP, maar is ook zeer geschikt voor leerlingen tussen 11-16 jaar van een niet-IB school. Een pre-IBDP leerling volgt een meerjarig traject, variërend van één tot vijf jaar. Dat is vergelijkbaar met de laatste klas PO in het Nederlands curriculum (groep 8) tot en met de vierde klas van het middelbaar onderwijs. Voor Vlaanderen geldt hetzelfde.

In het pre-IBDP programma is er veel aandacht voor analyse, reflectie en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Het voornaamste doel is dat de leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing, en dat ze hun verbeeldingskracht ontwikkelen door het lezen en analyseren van literatuur.

Het programma sluit ook aan op een overgang naar bijvoorbeeld het Nederlandse curriculum, of de voorbereiding op een alternatief examen zoals CNaVT of het NT2 staatsexamen.

Sommige MYP-leerlingen nemen ook deel aan de MYP e-assessments op school.

Dat kan bijvoorbeeld omdat je het belangrijk vindt om je kennis van het Nederlands op niveau te houden, ook al woon je in het buitenland. Misschien houd je van boeken lezen. Het pre-IBDP programma is ook een goede én leuke manier om aansluiting te houden met de Nederlandse cultuur. Het programma sluit ook aan op een overgang naar het Nederlandse curriculum.

Leerlingen die het pre-IBDP programma gevolgd hebben, doen het doorgaans zeer goed in het DP programma Dutch A Literature SSST.  Pre-IBDP is een uitstekende basis voor de laatste twee examenjaren.

Tot slot bereidt het pre-IBDP je ook voor op verschillende Nederlandse examens, bijvoorbeeld het CNaVT examen. 

Sommige scholen staan toe om de IBID-lessen als geïntegreerd vak op school te volgen. Dat is natuurlijk geweldig. Wij nemen hiervoor contact op met je school. In de meeste gevallen echter, volg je pre-IBDP als vak buiten de gewone lessen om. Dit is een programma op maat waarbij er ook rekening gehouden wordt met je leven en bezigheden buiten school. 

Op sommige internationale scholen biedt de school de mogelijkheid om pre-IBDP Nederlands te volgen als een van de gekozen (en ingeroosterde) MYP-vakken. 

IBDP Dutch A Literature SSST

De naam van het vak zegt het al: ‘literature’. Het Self-taught programma is een literatuurstudie. In twee jaar lees je negen boeken en je leert deze in detail te analyseren, erover te spreken en te schrijven. Tijdens het lezen komt ook de context van de boeken aan bod: de plaats en de tijd waarin ze geschreven zijn. Op deze manier word je op intensieve wijze voorbereid op de DP examens aan het einde van het tweede jaar: één mondeling examen en twee schriftelijke examens. De boeken die je leest kies je voor het grootste deel zelf. 

Dat kan om uiteenlopende redenen. Het is een uitstekende voorbereiding op een studie aan iedere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Het kan ook zijn, dat je liever Nederlands dan bijvoorbeeld Engels kiest als je ‘A’-taal. Of je kiest graag twee A-talen; die vakken sluiten goed op elkaar aan. Uiteraard kun je het vak ook kiezen omdat je van lezen houdt, of omdat je het leuk vindt om aansluiting te houden met de Nederlandse taal en cultuur. Daar komt bij dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het bijhouden van een moedertaal zeer bevorderlijk is voor algemene cognitieve vaardigheden. 

Zoals de naam al zegt is dit een ‘A’ vak. Het IB gaat ervan uit dat Nederlands je moedertaal is, en dat je dus al op een goed niveau kunt spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. In de praktijk is er altijd wel tijd om eventuele lacunes in je lees- of schrijfvaardigheid bij te spijkeren, maar het Dutch A Literature SSST programma is géén taalcursus. Houd daar dus rekening mee! 

Jazeker! Als je Dutch A Literature SSST  kiest, is dat één van je zes IBDP-vakken. Je doet de centrale examens, net als bij ieder ander IB-vak (een mondeling op een overeengekomen tijdstip en schriftelijke Paper 1 en Paper 2 examens in mei) en je eindcijfer komt op je diploma te staan. De meeste scholen geven ook vrije studie-uren om te werken aan je Nederlands. 

Dutch A Literature SSST is een Group 1 subject. Dat betekent dat het in dezelfde categorie valt als bijvoorbeeld English A Language and Literature en alle andere A-talen. Je kunt ook in group 2 en zelfs in group 6 nog voor een  A-taal kiezen.

Ja! Als de ‘Language of Instruction’ op je school een andere taal is dan het Nederlands, bijvoorbeeld Engels, dan zal je op je diploma een vermelding staan dat je ‘bilingual’ examen gedaan hebt. 

Dat kan, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met IBID.  

Het IB staat het Dutch A Literature SSST programma alleen toe op Standard Level (SL).

In de twee jaar van het Dutch A Literature SSST programma werk je aan een ‘learner portfolio’. Al je opgedane kennis en ervaring wordt gebundeld in een persoonlijk ‘learner portfolio’. Gedurende de gehele cursus is er veel aandacht voor het werken aan deze portfolio. Het portfolio is een verplicht IB-onderdeel. 

Zoals bij de andere talen in het IB, vereist het Dutch A Self-taught programma dat je ook een mondeling examen aflegt. Dit verloopt iets anders dan bij een ‘taught’ vak. Tijdens het mondeling houdt de leerling een 15 minuten durende analyse van twee gelezen werken. Dit mondeling is van tevoren voorbereid. Je school benoemt een ‘proctor’ (bijvoorbeeld de SSST-supervisor of de IBDP-coördinator) die ervoor zorgt dat dit mondeling examen opgenomen wordt. Vervolgens wordt het naar het IB opgestuurd, waar een Nederlandse examinator het mondeling beoordeelt.

Dat is zeker heel anders. Het Nederlands eindexamen op Nederlandse middelbare scholen wordt ontwikkeld door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs; de IB-examens door de internationale IBO-organisatie. De twee hebben heel verschillende uitgangspunten.

Rol van de ouders

We vinden het zeer waardevol om met de ouders contact te hebben.

Alle e-mails die de docent aan de leerling stuurt, worden in CC ook aan de ouders verzonden. 

Er is elk schooljaar minimaal één formeel gesprek met ouders/leerling/docent over de voortgang. Als ouders vragen hebben, dan kunnen ze altijd terecht bij de docent en/of de directeur van IBID. 

Rondom het aanmeldingstraject vindt er een intakegesprek plaats. 

Rol van de school

Als je je inschrijft bij IBID zal je docent contact opnemen met je school. Het is belangrijk dat je school weet dat je Dutch A Literature SSST als één van je zes vakken gekozen hebt. We zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er in je boekenlijst geen overlap is met een van je andere taalvakken. Dat is namelijk niet toegestaan van het IB.

IBID biedt een compleet inhoudelijk curriculum voor de twee jaar van het IBDP-programma. Daar hoeft je school in principe verder niets aan te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat je als Self-taught leerling bij het IBO geregistreerd wordt. IBID neemt hierover contact op met je IBDP-coördinator op school. 

We houden regelmatig contact met de school. Met name in het IBDP-programma is er contact met over de voortgang, rapportage, registratie bij het IBO. Meestal gebeurt dit met de SSST-supervisor of de IBDP-coördinator.  

Andere mogelijkheden

In uitzonderlijke gevallen is dat mogelijk. De school moet hiermee akkoord gaan, want IBDP Dutch B is in principe een ‘taught’ vak. Neem hiervoor contact op met IBID om de mogelijkheden te bespreken.
Ja, dat kan in uitzonderlijke situaties. Deze keuze moet door de school goedgekeurd worden. Neem hiervoor contact op met IBID om de mogelijkheden te bespreken.

Overige vragen

Child safeguarding staat, terecht, hoog op de agenda van veel internationale scholen. Omdat IBID aan afstandsonderwijs doet, zijn de eisen op sommige punten anders dan bij de reguliere school. Iedere IBID-docent heeft een VOG-verklaring, zowel van Nederland als van het land waar hij/zij op dat moment werkt. Voor de videocalls werken wij uitsluitend met onze Educational Zoom account die een beveiligde omgeving kent, waar niet ‘van buiten’ op ingelogd kan worden. Ook heeft IBID met individuele scholen overleg over specifieke child protection maatregelen. Je kunt altijd contact opnemen met IBID. Vul dan het contactformulier op onze website in.