DUTCH FOR
IB STUDENTS

Suzanne van der Schot

Rayong, Thailand

Suzanne studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Historische Letterkunde. Hierna behaalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid. Ze was ruim tien jaar werkzaam als docent Nederlands en coördinator taalbeleid op verschillende middelbare scholen in Amsterdam. Daarna werkte ze op de Frankfurt International School als docent IB-Nederlands. Van 2014 tot 2019 had Suzanne eerst in Dubai en later in Doha een positie als docent IB English en als coördinator van het IBDP self-taught programma. Deze functies vervulde ze ook op de Hangzhou International School in China, waar ze tussen 2019 en 2022 werkte. Momenteel werkt Suzanne als docent IBDP English Language and Literature aan de Garden International School in Rayong, Thailand.

Suzanne is docent. 

Andere docenten

We willen elke leerling goed begrijpen. Onze docenten zijn allemaal ‘senior teachers’ met een schat aan ervaring op het gebied van internationaal onderwijs en het leven in het buitenland.

Hanneke Klep

Aberdeen, Groot-Brittannië

Betty Barèl

Den Haag, Nederland

Meer weten over onze docenten?

Ons aanbod

Intensieve en persoonlijke begeleiding bij afstandsonderwijs voor Nederlandstalige IB-leerlingen

16-19 jaar
Vanaf € 3.550,- per schooljaar
De IBDP-programma’s sluiten aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO (International Baccalaureate Organization). Er zijn wekelijkse videocalls, één-op-één, met een vaste tutor. Het lesmateriaal is doelgericht, efficiënt en uitdagend.
11-16 jaar
€ 2.800,- per schooljaar
Het pre-IBDP programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing, en dat ze hun verbeeldingskracht ontwikkelen door het lezen en analyseren van literatuur.
Dit programma is ook geschikt voor leerlingen die niet op een IB-school zitten.
€ 80,- per uur
IBID is ook beschikbaar voor feedback en ondersteuning aan leerlingen, docenten en onderwijsorganisaties die niet zijn ingeschreven voor een van de lesprogramma’s maar die toch advies nodig hebben voor IB Dutch.