DUTCH FOR
IB STUDENTS

Overig aanbod

  • Leerlingen die niet zijn ingeschreven voor een lesprogramma van IBID kunnen op uurbasis advies en hulp krijgen voor hun IB-Nederlands. Dat kan voor elk niveau van IB-Nederlands zijn, voor elke examencomponent, en zelfs voor bijvoorbeeld hulp bij een Extended Essay.
  • IBID kan ook ondersteuning bieden aan docenten voor IB-Nederlands gerelateerde vragen.
  • Op verzoek van een IB-school (of andere onderwijsorganisatie) kan IBID verschillende componenten van het werk van een IB Dutch-leerling nakijken en van feedback voorzien, of advies geven bijvoorbeeld over de te kiezen literaire werken.

 

Voor ondersteuning buiten onze lesprogramma’s om kunt u contact opnemen via het contactformulier, telefoon of e-mail.

Overig aanbod
Uurtarief* voor begeleiding van studenten die geen IBID-programma volgen € 80,-
Uurtarief* voor begeleiding van docenten en/of voor ‘external marking and feedback’ € 80,-

* Begeleiding op basis van uurtarief is mogelijk vanaf minimaal vijf klokuren

* Voor ‘Overig aanbod’ geldt geen eenmalig inschrijfbedrag