overig-aanbod

Overig aanbod

Leerlingen die niet zijn ingeschreven voor een lesprogramma van IBID kunnen op uurbasis advies en hulp krijgen voor hun IB-Nederlands. Dat kan voor elk niveau van IB-Nederlands zijn, voor elke examencomponent, en zelfs voor bijvoorbeeld hulp bij een Extended Essay.

IBID kan ook ondersteuning bieden aan docenten voor IB-Nederlands gerelateerde vragen.

Op verzoek van een IB-school (of andere onderwijsorganisatie) kan IBID verschillende componenten van het werk van een IB Dutch-leerling nakijken en van feedback voorzien, of advies geven bijvoorbeeld over de te kiezen literaire werken.

Voor ondersteuning buiten onze lesprogramma’s om kunt u contact opnemen via het contactformulier, telefoon of e-mail.

Overig aanbod
 

Uurtarief* voor begeleiding van studenten die geen IBID-programma volgen

€80

Uurtarief* voor begeleiding van docenten en/of voor ‘external marking and feedback’

€80

* begeleiding op basis van uurtarief is mogelijk vanaf minimaal vijf klokuren