DUTCH FOR
IB STUDENTS

Hanneke Klep

Aberdeen, Groot-Brittannië

Hanneke studeerde Nederlands met als specialisatie Tweede Taalverwerving aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een eerstegraads lesbevoegdheid. Ze werkte als IB-docent en mentor aan de Internationale School in Haren (Groningen) tot ze naar Groot-Brittannië verhuisde. Daar gaf ze eerst IB Dutch A aan de American Community School in Cobham en vervolgens Nederlands in Aberdeen. Hanneke werkte van 1996 tot 2020 als examinator voor Cambridge International Assessments. Ze helpt leerlingen met de voorbereiding op het CNaVT-examen van Leuven en het Nederlandse NT2 staatsexamen.

Hanneke is docent.

Andere docenten

We willen elke leerling goed begrijpen. Onze docenten zijn allemaal ‘senior teachers’ met een schat aan ervaring op het gebied van internationaal onderwijs en het leven in het buitenland.

Annelies de Reus

Oegstgeest, Nederland

Marijke Nieuwstraten

Amsterdam, Nederland

Meer weten over onze docenten?

Ons aanbod

Intensieve en persoonlijke begeleiding bij afstandsonderwijs voor Nederlandstalige IB-leerlingen

16-19 jaar
Vanaf € 3.550,- per schooljaar
De IBDP-programma’s sluiten aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO (International Baccalaureate Organization). Er zijn wekelijkse videocalls, één-op-één, met een vaste tutor. Het lesmateriaal is doelgericht, efficiënt en uitdagend.
11-16 jaar
€ 2.800,- per schooljaar
Het pre-IBDP programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing, en dat ze hun verbeeldingskracht ontwikkelen door het lezen en analyseren van literatuur.
Dit programma is ook geschikt voor leerlingen die niet op een IB-school zitten.
€ 80,- per uur
IBID is ook beschikbaar voor feedback en ondersteuning aan leerlingen, docenten en onderwijsorganisaties die niet zijn ingeschreven voor een van de lesprogramma’s maar die toch advies nodig hebben voor IB Dutch.