IB Nederlands (13-16 jaar)

Het 1-, 2- of 3-jarig pre-IBDP programma

Voor leerlingen van ongeveer 13-16 jaar bieden we het pre-IBDP programma aan. Afhankelijk van het moment van instroom, is er een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige variant. Het pre-IBDP programma bereidt de leerling uitstekend voor op de laatste twee examenjaren IB Dutch A. Dit programma is tevens een voorbereiding op het MYP e-assessment. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing.

Het speciaal door IBID ontwikkelde lesmateriaal is dynamisch, stimulerend en internationaal:

  • Het programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP.
  • De lessen zijn geïnspireerd op de leef- en denkwereld van jonge wereldburgers.
  • Leerlingen analyseren diverse taalvormen en genres, zoals wetenschappelijke teksten, lezingen, cabaret, cartoons, beeldromans, gedichten, interviews, films.
  • Wekelijks ontvangen leerlingen mondeling en schriftelijk feedback op hun werk.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact tussen de leerling en IBID-docent. Lesgeven en coaching gaan hand in hand omdat leerlingen allemaal verschillend zijn en door hun achtergrond op uiteenlopende niveaus werken. De docent kan de lessen volledig aanpassen aan de specifieke omstandigheden van iedere leerling. Doordat leerlingen in dit proces betrokken worden, sturen zij ook hun eigen op maat gemaakte programma, wat de motivatie ten goede komt.


Hoe ziet het pre-IBDP lesmateriaal eruit? Hier een voorbeeld


ibid