Sjolanda Huls-nl

Sjolanda Huls

Sjolanda studeerde Nederlands (tweedegraads lesbevoegdheid) en Geschiedenis aan de Lerarenopleiding in Zwolle. Daarna studeerde ze International Relations aan de American University in Washington D.C. en doceerde Nederlands aan de University of Maryland. Sinds 1999 gaf Sjolanda Nederlands aan de International School of Zug en aan de Inter Community School of Zürich waar ze leertrajecten ontwikkelde voor het MYP-programma en Dutch A SSST. Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in leerplanontwikkeling, het puberbrein en hoogbegaafdheid. Haar drie kinderen hebben allemaal IB-onderwijs gevolgd.

Sjolanda is samen met Josephine verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IBID’s lesmateriaal. Ze is ook docent.