Disclaimer

Disclaimer IBID Education

Updated May 2021

De IBID-cursussen en eventueel ondersteunend materiaal zijn onafhankelijk ontwikkeld en worden niet onderschreven door de International Baccalaureate Organization (www.ibo.org)

1. Acceptatie van onze voorwaarden

Door de website www.ibid.education te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden. Als u niet aan onze voorwaarden gebonden wilt zijn, is uw enige optie om de diensten van www.ibid.education niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

2. Verlening van diensten

U gaat ermee akkoord en erkent dat www.ibid.education het recht heeft om zijn diensten naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u te wijzigen, verbeteren of stop te zetten, zelfs als dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot de informatie die erin staat. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat www.ibid.education het recht heeft om u diensten te verlenen via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

3. Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat www.ibid.education bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie kan bevatten, waaronder handelsmerken, servicemerken en patenten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale intellectuele eigendomsverdragen. www.ibid.education geeft u toestemming om delen van de inhoud ervan te bekijken en een enkele kopie ervan te maken voor offline, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle verdere rechten die hierin niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

4. Beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van toepassing totdat ze door een van de partijen zonder kennisgeving op enig moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. Voorwaarden die voor altijd zullen voortduren, worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

5. Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van www.ibid.education volledig op eigen risico is en dat onze diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. www.ibid.education geeft geen enkele expliciete of impliciete garanties, goedkeuringen of verklaringen met betrekking tot de werking van de website www.ibid.education, informatie, inhoud, materialen of producten.

6. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat www.ibid.education en haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade.

7. Externe inhoud

www.ibid.education kan hyperlinks bevatten naar inhoud, advertenties of websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat www.ibid.education niet verantwoordelijk is voor en geen goedkeuring geeft aan enige advertenties, producten of bronnen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites.

8. Bevoegdheid

U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het gebied dat uitsluitend wordt bepaald door www.ibid.education, om juridische kwesties op te lossen die voortvloeien uit deze overeenkomst of verband houden met uw gebruik van www. .ibid.education. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden geldig.

9. Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de volledige algemene overeenkomst tussen u en www.ibid.education vormen. Mogelijk bent u onderworpen aan aanvullende Algemene voorwaarden wanneer u andere diensten, aangesloten diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of opent.

10. Wijzigingen in de voorwaarden

www.ibid.education behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden gepost en uw voortdurende gebruik van www.ibid.education, na eventuele wijzigingen in de voorwaarden, betekent dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn

.