IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het programma Dutch A: Literature SSST (Standard Level). De aanduiding SSST (school supported self taught) geeft aan dat het programma niet op de dagschool wordt onderwezen maar dat de leerling zich zelfstandig, onder begeleiding van een externe tutor, voorbereidt op het examen. IBID vervult de rol van externe tutor.

Het IBID-programma sluit aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO. Het door ons ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

 • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
 • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met een schrijver, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
 • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact.
 • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel van onze begeleiding is de wekelijkse feedback. Deze feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te ontwikkelen en zo precies mogelijk te verwoorden. Dankzij de intensieve begeleiding kunnen we de voortgang nauwlettend volgen.

Het programma Dutch A: Literature (SSST) beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen Dutch A: Literature heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A: Literature SL wil afleggen.

Dutch B SL+HL

Dutch B is een ‘taught course’ die officieel alleen klassikaal, met begeleiding van een docent op school, mag worden gevolgd. Als een leerling om urgente redenen voor Dutch B met begeleiding op afstand wil kiezen, dan moet de IB-school hier expliciet toestemming voor vragen bij het IBO. In de praktijk geeft IBO die toestemming als er een tutor gevonden wordt die werkzaam is als Dutch B docent op een IB-school. Zo’n tutor kan IBID bieden, voor zowel Dutch B SL (Standard Level) als Dutch B HL (Higher Level).

Het IBID-programma voor Dutch B sluit, evenals het SSST-programma, aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO:

 • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch B-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel;
 • We bestuderen de Nederlandse taal en cultuur uitgaande van een brede waaier aan authentieke – geschreven en gesproken – teksten uit de media, de persoonlijke en professionele sfeer. HL-studenten zullen ook twee literaire werken bestuderen;
 • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact, voor HL regelmatig ook tweemaal per week;
 • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

De IBID-tutor zal nauw samenwerken met de school van de leerling, wat vooral cruciaal is in verband met het af te nemen mondelinge examen. Het IB-Dutch B programma beslaat twee schooljaren.

ibid

Aanbod

EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD

IB Nederlands (16-19 jaar)

 • Dutch A Literature SSST

IB Nederlands (13-16 jaar)

 • 1-jarig, 2-jarig en 3-jarig pre-IBDP

Overig aanbod

 • tienurenkaart
 • ‘external marking’
 • begeleiding aan docenten

Referenties

Afstandsonderwijs vraagt discipline en zelfstandigheid. In het begin ging dat niet vanzelf, ik heb geleerd hulp te vragen als dat nodig was. Het superduidelijke lesmateriaal is speciaal door en voor IBID ontwikkeld. Het ‘werkschema’ is ook erg handig; je spreekt de planning af met je docent maar die kan (bijna) altijd worden aangepast. Ik voel mij heel erg gesteund door mijn docent, altijd wordt gekeken naar wat het beste werkt voor mij.
Nora Vos
Dutch A SSST-examen in mei 2016
Being multilingual or ambi-bilingual does not ‘just happen’; one needs to invest in it. As more and more students study in English at international schools, it is vital to have a program that would allow them to maintain and further develop their different first languages. IBID has been doing that for Dutch-speaking students worldwide. You can count on them to help students of different ages to reconnect with Dutch and acquire a high level of literacy, ready for tertiary education. IBID's track record and effective communication make them a reliable and desirable partner in education. We really appreciate the ease of communication with their tutors, their periodic newsletters, and how they have been guiding our students.
Chika Kumashiro-Wilms, Ph.D.
Tijmen is in 2015 begonnen met het tweejarige pre-IBDP programma van IBID. Na 5 jaar NTC-onderwijs was het wel een stap omhoog qua niveau betreffende zowel het brede kader waarin de onderwerpen behandeld worden, als het niveau van de leesboeken die worden voorgeschreven. Het vergt wat meer inzet van Tijmen, maar het motiveert ook veel meer. De docent spoort regelmatig aan, maar laat ook voldoende mogelijkheden tot flexibiliteit ten opzichte van de dagschool, waarbij de leerling verantwoordelijkheid moet nemen en moet communiceren. Dat spreekt mij erg aan. Onze dochter gaat ook zeker dit programma volgen!
Mirjam Martens
Moeder van Tijmen van de Hoef, Berlin International School
In juli 2014 heeft mijn dochter Lilith haar IB diploma gehaald op Tanglin Trust School in Singapore. Deze school had toen nog geen ervaring met IBID, Lilith heeft echter haar Nederlands met een IB6 afgesloten, tot volle tevredenheid van zowel de school als haarzelf. In juli 2016 hoopt mijn zoon Jillis zijn IB diploma te halen op de British School Jakarta. Zowel de school als mijn zoon zijn heel tevreden over de begeleiding van IBID. Mijn zoon heeft ook het pre-IBDP gedaan bij IBID want ik had er nogal mijn twijfels over of hij wel een zelfstudie aan zou kunnen. Een uitstekende beslissing want nu waren hij en ik ervan overtuigd dat het mogelijk was voor hem. Ik kan IBID echt aan iedereen aanraden. IBID-team; hartelijk dank voor jullie professionele begeleiding van mijn kinderen!
Liesbeth van der Hulst
Moeder van Lilith en Jillis (mei-examens 2014 and 2016)
Ik verliet Nederland toen ik twaalf was en woonde sindsdien in Hong Kong. Het volgen van Nederlandse les was dus een echte uitdaging voor mij, IBID heeft mij de mogelijkheid gegeven om met het Dutch A SSST programma mijn Nederlands op hoog niveau te brengen. Het vereist veel werk maar het is absoluut de beste manier om je voor te bereiden op wat Nederland te bieden heeft. Dankzij IBID heb ik de mogelijkheid aangeboden gekregen om aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam te studeren. Het tweejarige programma heeft mij niet alleen geholpen met het verbeteren van mijn woordenschat, maar IBID heeft mij ook beter inzicht gegeven in de Nederlandse cultuur.
Job Venhoek
Examen Dutch A SSST in mei 2015
Our family has been closely involved with IBID since 2011 and we cannot speak more highly of the organisation. During this period, both our son and daughter have completed their Bilingual International Baccalaureate. Thanks to IBID, our children developed a love and understanding of the language, the history and their cultural heritage, we could not have thought possible, considering the fact that our children have lived in Sydney for most of their lives. In our view, the combination of personal involvement of the teacher, their fine-tuned methods of distant one-on-one teaching, the high level of professionalism and thorough knowledge of and involvement in the IB curriculum makes IBID such a success. Not to mention the genuine commitment to our children. Our third child has now indicated he wants to study Dutch during his IB years. Having learned from our experiences, we are excited to enrol him in the extracurricular pre-IBDP program, offered by IBID. As Dutch parents who have lived abroad for almost 20 years, we believe that the pre-IBDP program will bridge the gaps caused by limited exposure to Dutch schooling and will enhance our sons’ experiences when studying his native tongue.
Ellen Huizenga
Mother of Jesse and Annick Huizenga, Redlands school, Sydney