Josephine Franken

Directeur en oprichter IBID

Josephine studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze studeerde af als mediëviste, met eerstegraads lesbevoegdheid, en gaf les op enkele Nederlandse scholen. In 1997 maakte ze de stap naar IB-onderwijs, in 2000 heeft ze IBID opgericht. Josephine is IBO-workshop leader voor ‘IB Language A: Literature’ en geeft in samenwerking met Stichting NOB begeleiding en advies aan IB-Nederlands docenten in het buitenland. In het voorjaar van 2017 werkte op verzoek weer enkele maanden als docente voor haar ‘oude werkgever’ UWCSEA Singapore, en met ingang van september 2017 is ze parttime docent IB Dutch op de AICS (Amsterdam International Community School).

Contact oud

Naam*
E-mail*
IB-school
Naam leerling
Uw vraag betreft:*
Uw vraag*
dit veld niet invullen s.v.p.

ibid

IB Nederlands (13-16 jaar)

Het 1-, 2- of 3-jarig pre-IBDP programma

Voor leerlingen van ongeveer 13-16 jaar bieden we het pre-IBDP programma aan. Afhankelijk van het moment van instroom, is er een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige variant. Het pre-IBDP programma bereidt de leerling uitstekend voor op de laatste twee examenjaren IB Dutch A. Dit programma is tevens een voorbereiding op het MYP e-assessment. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing.

Het speciaal door IBID ontwikkelde lesmateriaal is dynamisch, stimulerend en internationaal:

  • Het programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP.
  • De lessen zijn geïnspireerd op de leef- en denkwereld van jonge wereldburgers.
  • Leerlingen analyseren diverse taalvormen en genres, zoals wetenschappelijke teksten, lezingen, cabaret, cartoons, beeldromans, gedichten, interviews, films.
  • Wekelijks ontvangen leerlingen mondeling en schriftelijk feedback op hun werk.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact tussen de leerling en IBID-docent. Lesgeven en coaching gaan hand in hand omdat leerlingen allemaal verschillend zijn en door hun achtergrond op uiteenlopende niveaus werken. De docent kan de lessen volledig aanpassen aan de specifieke omstandigheden van iedere leerling. Doordat leerlingen in dit proces betrokken worden, sturen zij ook hun eigen op maat gemaakte programma, wat de motivatie ten goede komt.


Hoe ziet het pre-IBDP lesmateriaal eruit? Hier een voorbeeld


ibid

Aanbod

EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD

IB Nederlands (16-19 jaar)

  • Dutch A Literature SSST

IB Nederlands (13-16 jaar)

  • 1-jarig, 2-jarig en 3-jarig pre-IBDP

Overig aanbod

  • tienurenkaart
  • ‘external marking’
  • begeleiding aan docenten