December 2017

En zo loopt het eerste semester van dit schooljaar alweer bijna ten einde….
Het leerlingenaantal van IBID is gegroeid tot 118 leerlingen; 73 leerlingen volgen onze afstandslessen ter voorbereiding op het IB Diploma, 32 van hen zullen in mei 2018 examen doen. Steeds meer leerlingen melden zich aan voor het voorbereidende programma (pre-IBDP), momenteel hebben we hiervoor 45 leerlingen onder onze hoede.

In 2018 viert IBID haar 18-jarige (volwassen!) bestaan. We zijn erg blij met het vertrouwen dat een nog immer groeiend aantal scholen, ouders en organisaties in ons stelt. Niets gaat echter boven de passie die vrijwel alle leerlingen –uiteindelijk- met ons delen; die voor de Nederlands-Vlaamse taal en literatuur.

IBID

IBID: omdat onderwijs op afstand ook persoonlijk kan zijn!

IBID biedt onderwijs-op-afstand aan Nederlandstalige IB-leerlingen in de leeftijd van 13-19 jaar, voor de laatste vijf jaren van het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt IBID als ‘centre of expertise’ ook begeleiding aan IB-scholen en IB-collega’s.

De kracht van het IBID-onderwijs ligt in de intensieve, persoonlijke begeleiding, op basis van een uitdagend programma. Onze docenten zijn allemaal ‘senior teachers’ met een schat aan ervaring op het gebied van internationaal onderwijs en het leven in het buitenland. Met iedere leerling is er gemiddeld wekelijks contact, voornamelijk per e-mail of Skype. Leerlingen worden stap voor stap begeleid met heldere instructies en gerichte feedback.

Al sinds de oprichting in 2000 bewijzen de examenresultaten het succes van onze opzet. Het gemiddelde cijfer van onze leerlingen is hoger dan het wereldwijde gemiddelde voor IB Dutch A: Literature SL, ondanks het feit dat de IBID-leerlingen het programma volgen middels afstandsonderwijs.

Iedere leerling in het buitenland heeft een eigen verhaal. Leerlingen verschillen hemelsbreed van elkaar, in letterlijke en figuurlijke zin. In de begeleiding van leerlingen heeft IBID oog voor de verschillen. Graag voeren we een persoonlijk gesprek over ons lesaanbod. Dat kan bijvoorbeeld via het contactformulier.

ibid

IB Nederlands (13-16 jaar)

Het 1-, 2- of 3-jarig pre-IBDP programma

Voor leerlingen van ongeveer 13-16 jaar bieden we het pre-IBDP programma aan. Afhankelijk van het moment van instroom, is er een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige variant. Het pre-IBDP programma bereidt de leerling uitstekend voor op de laatste twee examenjaren IB Dutch A. Dit programma is tevens een voorbereiding op het MYP e-assessment. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing.

Het speciaal door IBID ontwikkelde lesmateriaal is dynamisch, stimulerend en internationaal:

  • Het programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP.
  • De lessen zijn geïnspireerd op de leef- en denkwereld van jonge wereldburgers.
  • Leerlingen analyseren diverse taalvormen en genres, zoals wetenschappelijke teksten, lezingen, cabaret, cartoons, beeldromans, gedichten, interviews, films.
  • Wekelijks ontvangen leerlingen mondeling en schriftelijk feedback op hun werk.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact tussen de leerling en IBID-docent. Lesgeven en coaching gaan hand in hand omdat leerlingen allemaal verschillend zijn en door hun achtergrond op uiteenlopende niveaus werken. De docent kan de lessen volledig aanpassen aan de specifieke omstandigheden van iedere leerling. Doordat leerlingen in dit proces betrokken worden, sturen zij ook hun eigen op maat gemaakte programma, wat de motivatie ten goede komt.


Hoe ziet het pre-IBDP lesmateriaal eruit? Hier een voorbeeld


ibid

Aanbod

EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD

IB Nederlands (16-19 jaar)

  • Dutch A Literature SSST

IB Nederlands (13-16 jaar)

  • 1-jarig, 2-jarig en 3-jarig pre-IBDP

Overig aanbod

  • tienurenkaart
  • ‘external marking’
  • begeleiding aan docenten