Contact oud

Naam*
E-mail*
IB-school
Naam leerling
Uw vraag betreft:*
Uw vraag*
dit veld niet invullen s.v.p.

ibid

IB Nederlands (13-16 jaar)

Het 1-, 2- of 3-jarig pre-IBDP programma

Voor leerlingen van ongeveer 13-16 jaar bieden we het pre-IBDP programma aan. Afhankelijk van het moment van instroom, is er een 1-jarige, 2-jarige of 3-jarige variant. Het pre-IBDP programma bereidt de leerling uitstekend voor op de laatste twee examenjaren IB Dutch A. Dit programma is tevens een voorbereiding op het MYP e-assessment. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich sterk en zeker gaan voelen op het gebied van Nederlandse taalbeheersing.

Het speciaal door IBID ontwikkelde lesmateriaal is dynamisch, stimulerend en internationaal:

 • Het programma is gericht op het gedachtegoed van internationaal onderwijs, met name op het IBMYP.
 • De lessen zijn geïnspireerd op de leef- en denkwereld van jonge wereldburgers.
 • Leerlingen analyseren diverse taalvormen en genres, zoals wetenschappelijke teksten, lezingen, cabaret, cartoons, beeldromans, gedichten, interviews, films.
 • Wekelijks ontvangen leerlingen mondeling en schriftelijk feedback op hun werk.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact tussen de leerling en IBID-docent. Lesgeven en coaching gaan hand in hand omdat leerlingen allemaal verschillend zijn en door hun achtergrond op uiteenlopende niveaus werken. De docent kan de lessen volledig aanpassen aan de specifieke omstandigheden van iedere leerling. Doordat leerlingen in dit proces betrokken worden, sturen zij ook hun eigen op maat gemaakte programma, wat de motivatie ten goede komt.


Hoe ziet het pre-IBDP lesmateriaal eruit? Hier een voorbeeld


ibid

IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het programma Dutch A: Literature SSST (Standard Level). De aanduiding SSST (school supported self taught) geeft aan dat het programma niet op de dagschool wordt onderwezen maar dat de leerling zich zelfstandig, onder begeleiding van een externe tutor, voorbereidt op het examen. IBID vervult de rol van externe tutor.

Het IBID-programma sluit aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO. Het door ons ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

 • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
 • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met een schrijver, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
 • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact.
 • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel van onze begeleiding is de wekelijkse feedback. Deze feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te ontwikkelen en zo precies mogelijk te verwoorden. Dankzij de intensieve begeleiding kunnen we de voortgang nauwlettend volgen.

Het programma Dutch A: Literature (SSST) beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen Dutch A: Literature heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A: Literature SL wil afleggen.

Dutch B SL+HL

Dutch B is een ‘taught course’ die officieel alleen klassikaal, met begeleiding van een docent op school, mag worden gevolgd. Als een leerling om urgente redenen voor Dutch B met begeleiding op afstand wil kiezen, dan moet de IB-school hier expliciet toestemming voor vragen bij het IBO. In de praktijk geeft IBO die toestemming als er een tutor gevonden wordt die werkzaam is als Dutch B docent op een IB-school. Zo’n tutor kan IBID bieden, voor zowel Dutch B SL (Standard Level) als Dutch B HL (Higher Level).

Het IBID-programma voor Dutch B sluit, evenals het SSST-programma, aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO:

 • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch B-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel;
 • We bestuderen de Nederlandse taal en cultuur uitgaande van een brede waaier aan authentieke – geschreven en gesproken – teksten uit de media, de persoonlijke en professionele sfeer. HL-studenten zullen ook twee literaire werken bestuderen;
 • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact, voor HL regelmatig ook tweemaal per week;
 • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

De IBID-tutor zal nauw samenwerken met de school van de leerling, wat vooral cruciaal is in verband met het af te nemen mondelinge examen. Het IB-Dutch B programma beslaat twee schooljaren.

ibid

Aanbod

EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD

IB Nederlands (16-19 jaar)

 • Dutch A Literature SSST

IB Nederlands (13-16 jaar)

 • 1-jarig, 2-jarig en 3-jarig pre-IBDP

Overig aanbod

 • tienurenkaart
 • ‘external marking’
 • begeleiding aan docenten