Suzanne van der Schot-nl

Suzanne van der Schot

Suzanne studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Historische Letterkunde. Hierna behaalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid. Ze was ruim tien jaar werkzaam als docent Nederlands en coördinator taalbeleid op verschillende middelbare scholen in Amsterdam. Daarna werkte ze op de Frankfurt International School als docent IB-Nederlands. Van 2014 tot 2019 had Suzanne eerst in Dubai en later in Doha een positie als docent IB English en als coördinator van het IBDP self-taught programma. Sinds augustus 2019 werkt ze als docent Engels aan de Hangzhou International School in China.

Suzanne is docent.