Betty Barèl-nl

Betty Barèl

Betty behaalde haar lesbevoegdheid in Nederlands aan de Educatieve Faculteit Amsterdam. Ze gaf Nederlandse les op diverse scholen in Turkije, Japan, China, Nederland en Singapore. Ze richtte de Stichting Nederlands Onderwijs in Istanbul op en voerde professionalisering door in het lesprogramma. In diverse landen was zij examinator voor het CNaVT–examen. Betty werkt sinds 2016 op de International School of The Hague als docent Nederlands in het MYP-programma. Ze is daar ‘Language and Literature’ coördinator, ontwerpt lesmateriaal en volgt alle recente ontwikkelingen op het gebied van IB-onderwijs op de voet.

Betty is docent.