Ank Bekkers

Ank Bekkers

Docent pre-IBDP

Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde (afstudeerrichting Moderne Letterkunde) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde een eerstegraads lesbevoegdheid. In Nederland werkte Ank als beleidsmedewerker op het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de Voorlichtingsdienst en de Directie Communicatie. In het buitenland gaf ze colleges Moderne Nederlandse Letterkunde op de Universiteit van Pretoria en was ze werkzaam binnen het NTC-onderwijs in Kuala Lumpur, Warschau en Wenen. Ank begeleidt momenteel in Wenen studenten bij hun IB Dutch. Twee van haar drie kinderen hebben het IBDP doorlopen.