ssst

IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het tweejarige programma ‘Dutch A: Literature SSST’ (Standard Level). Een SSST (school supported self taught)-vak betreft altijd een taal die niet op de school wordt onderwezen. De IB-school is verantwoordelijk voor de SSST-student; er is een SSST-supervisor op de school zelf, en er moet worden gezocht naar een externe tutor.

IBID vervult de rol van externe tutor voor het vak ‘Dutch A Literature SSST’.

De belangrijkste kenmerken van een IBID-programma:

Het eenjarige versnelde programma voor Dutch A Literature SSST

Het programma ‘Dutch A: Literature SSST’ beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een eenjarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen ‘Dutch A: Literature SSST’ heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ wil afleggen.

Overige IBDP-programma’s

In sommige gevallen kunnen/mogen leerlingen ook voor een ander programma dan Dutch A Literature SSST kiezen, met een docent op afstand. Dat kan alleen in overleg met de IB-dagschool. Als de school er toestemming voor geeft, kan IBID in samenwerking met de school begeleiding aanbieden voor de programma’s

IB Nederlands (16-19 jaar)
 

Tweejarig IB Dutch A Literature SSST programma

 

eerste jaar voor IBID-doorstroomleerlingen

€ 3150

eerste jaar voor nieuwe leerlingen

€ 3400

tweede jaar

€ 3150

Eenjarig versneld IB Dutch A Literature SSST programma

€ 4200

Overige IBDP-programma’s (Dutch A Literature HL, Dutch Language and Literature, Dutch B)

opvraagbaar