IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het programma Dutch A: Literature SSST (Standard Level). De aanduiding SSST (school supported self taught) geeft aan dat het programma niet op de dagschool wordt onderwezen maar dat de leerling zich zelfstandig, onder begeleiding van een externe tutor, voorbereidt op het examen. IBID vervult de rol van externe tutor.

Het IBID-programma sluit aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO. Het door ons ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

  • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
  • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met een schrijver, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
  • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact.
  • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel van onze begeleiding is de wekelijkse feedback. Deze feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te ontwikkelen en zo precies mogelijk te verwoorden. Dankzij de intensieve begeleiding kunnen we de voortgang nauwlettend volgen.

Het programma Dutch A: Literature (SSST) beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen Dutch A: Literature heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A: Literature SL wil afleggen.

Dutch B SL+HL

Dutch B is een ‘taught course’ die officieel alleen klassikaal, met begeleiding van een docent op school, mag worden gevolgd. Als een leerling om urgente redenen voor Dutch B met begeleiding op afstand wil kiezen, dan moet de IB-school hier expliciet toestemming voor vragen bij het IBO. In de praktijk geeft IBO die toestemming als er een tutor gevonden wordt die werkzaam is als Dutch B docent op een IB-school. Zo’n tutor kan IBID bieden, voor zowel Dutch B SL (Standard Level) als Dutch B HL (Higher Level).

Het IBID-programma voor Dutch B sluit, evenals het SSST-programma, aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO:

  • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch B-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel;
  • We bestuderen de Nederlandse taal en cultuur uitgaande van een brede waaier aan authentieke – geschreven en gesproken – teksten uit de media, de persoonlijke en professionele sfeer. HL-studenten zullen ook twee literaire werken bestuderen;
  • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact, voor HL regelmatig ook tweemaal per week;
  • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

De IBID-tutor zal nauw samenwerken met de school van de leerling, wat vooral cruciaal is in verband met het af te nemen mondelinge examen. Het IB-Dutch B programma beslaat twee schooljaren.

ibid