Josephine Franken

Directeur en oprichter IBID

Josephine studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze studeerde af als mediëviste, met eerstegraads lesbevoegdheid, en gaf les op enkele Nederlandse scholen. In 1997 maakte ze de stap naar IB-onderwijs, in 2000 heeft ze IBID opgericht. Josephine is IBO-workshop leader voor ‘IB Language A: Literature’ en geeft in samenwerking met Stichting NOB begeleiding en advies aan IB-Nederlands docenten in het buitenland. In het voorjaar van 2017 werkte op verzoek weer enkele maanden als docente voor haar ‘oude werkgever’ UWCSEA Singapore, en met ingang van september 2017 is ze parttime docent IB Dutch op de AICS (Amsterdam International Community School).

IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het programma Dutch A: Literature SSST (Standard Level). De aanduiding SSST (school supported self taught) geeft aan dat het programma niet op de dagschool wordt onderwezen maar dat de leerling zich zelfstandig, onder begeleiding van een externe tutor, voorbereidt op het examen. IBID vervult de rol van externe tutor.

Het IBID-programma sluit aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO. Het door ons ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

  • We bereiden onze leerlingen voor op de vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
  • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met een schrijver, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
  • De leerling en tutor hebben wekelijks Skype-contact.
  • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel van onze begeleiding is de wekelijkse feedback. Deze feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te ontwikkelen en zo precies mogelijk te verwoorden. Dankzij de intensieve begeleiding kunnen we de voortgang nauwlettend volgen.

Het programma Dutch A: Literature (SSST) beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen Dutch A: Literature heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A: Literature SL wil afleggen.


Hoe ziet het lesmateriaal bij een roman eruit? Hier een voorbeeld


ibid

Aanbod

EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD

IB Nederlands (16-19 jaar)

  • Dutch A Literature SSST

IB Nederlands (13-16 jaar)

  • 1-jarig, 2-jarig en 3-jarig pre-IBDP

Overig aanbod

  • tienurenkaart
  • ‘external marking’
  • begeleiding aan docenten

IBID

(Hartelijk dank aan Simone, Maxime, Merijn, Nina, Yenthe en Earryt!)

[cwa id='header']