Tarieven

TARIEVEN 2017-2018

IB Nederlands (16-19 jaar)  

IB Dutch A Literature SSST per schooljaar

1-jarig versneld Dutch A Literature SSST

‘ Programma op maat’ bijvoorbeeld bij verhuizing of wijziging lessituatie

 

€3250

€4200

opvraagbaar

IB Nederlands (14-16 jaar)

Pre-IBDP per schooljaar

‘ Programma op maat’ bijvoorbeeld bij verhuizing of wijziging lessituatie

 

€2500

opvraagbaar

Overig

Tarieven voor Dutch A Language and Literature of Dutch B

Tarieven voor ‘external marking’

Tarieven voor begeleiding van docenten (als niet vergoed door NOB)

 

opvraagbaar

opvraagbaar

opvraagbaar

Toelichting

  • Lessen gaan officieel op 1 september van start
  • Voor een tweejarig traject worden leerlingen bij voorkeur aangemeld vóór 1 december
  • Bij latere aanmelding worden mogelijkheden en tarieven individueel besproken
  • Een versneld programma kan per 1 juni worden opgestart
  • Bij afmelding vóór 1 november wordt 50% van het lesgeld gerestitueerd
  • Voor tarieven die in overleg te bepalen zijn, gelieve het contactformulier te gebruiken.

Marijke Nieuwstraten

Marijke Nieuwstraten

Docent SSST

Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam; studeerde af op moderne letterkunde, met een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarnaast studeerde zij Tweede en Vreemde taalverwerving (ATW) en Engelse Taal- en Letterkunde. Marijke werkte van 1988 tot 2017 als IB-Nederlands docente aan internationale scholen in Den Haag en Hilversum, waar zij ook self-taught leerlingen in andere talen begeleidde. Na een opleiding tot IBO-workshop leader gaf zij enkele workshops Dutch A literature en Dutch B. Sinds 2008 is Marijke examiner voor Dutch A Literature.

Nieuws

December 2017

dec 23
En zo loopt het eerste semester van dit schooljaar alweer bijna ten einde…. Het leerlingenaantal van IBID is gegroeid tot 118 leerlingen; 73 leerlingen volgen onze afstandslessen ter voorbereiding op het IB Diploma, 32 van hen zullen in mei 2018 examen doen. Steeds meer leerlingen melden zich aan voor het voorbereidende programma (pre-IBDP), momenteel hebben we hiervoor 45 leerlingen onder onze hoede. In 2018 viert IBID haar 18-jarige (volwassen!) bestaan. We zijn erg blij met

Resultaten examens mei 2017

aug 01
In mei 2017 legden 22 IBID-leerlingen het examen Dutch A: Literature (SL) af. Hun scores overtroffen alle verwachtingen: vijf leerlingen behaalden een IB7, elf leerlingen een IB6 en zes leerlingen een IB5. De gemiddelde score kwam daarmee op een 5.95 uit. In een tabel:  IB-cijfer 1 2 3 4 5 6 7 Aantal leerlingen 6 11  5 Het is verleidelijk om te wijzen op het prachtige gemiddelde. En uiteraard zijn we daar heel trots op.

Hoera, 39 IBID-leerlingen met vlag en wimpel geslaagd!

sep 04
Begin juli ontvingen we de uitslagen van de 39 IBID-leerlingen die in mei 2016 het examen Dutch A Literature deden. De resultaten waren overweldigend. Het slagingspercentage is 100%, het gemiddelde cijfer bedroeg een IB 5.6, wat wederom boven het wereldwijde gemiddelde is. De leerlingen hebben zichzelf overtroffen. Hieronder een overzicht van de resultaten. De getallen in zwart geven aan hoeveel leerlingen het corresponderende eindcijfer hebben behaald:

‘The making of’ SSST-lesmateriaal (Pieter van der Vorm, coördinator SSST-lesmateriaal)

jun 22
We passen de IBID-literatuurlijst regelmatig aan. Omdat er nieuwe boeken verschijnen, omdat we nieuwe ideeën hebben en vooral; vanuit een behoefte aan dynamiek. Variatie houdt scherp en fris. Voor de leerlingen die in augustus 2016 aan het SSST-programma beginnen, staat er een nieuwe roman op de lijst: De schilder en het meisje van Margriet de Moor. De IBID-docenten Suzanne van der Schot en Hanneke Klep stelden het lespakket samen. Het samenstellen van een lespakket is

Overig aanbod

Buiten ons reguliere lesaanbod om kunnen we ook andere IB-Nederlands gerelateerde ondersteuning bieden. Enkele voorbeelden:

  • Er is geen self taught-variant voor Dutch A: Language and Literature of Dutch B. Als een leerling te maken krijgt met een verhuizing of een andere plotse wijziging van de lessituatie kan er behoefte zijn aan begeleiding op afstand. IBID kan op verzoek, en in overleg met de school, deze begeleiding bieden.
  • We kunnen op verzoek van een IB-school verschillende componenten van het werk van een IB Dutch A SSST-leerling nakijken, zoals de ‘mock exams’ of de eerste versie van het ‘Written Assignment’. Ook kunnen we advies geven over de te kiezen lijst van literaire werken.
  • Nederlandse of Vlaamse IB-docenten kunnen bij IBID terecht met vragen over IB-Nederlands onderwijs. Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) heeft met IBID een overeenkomst voor de ondersteuning van leerkrachten die werken op een bij NOB aangesloten school.

Aanbod en bijbehorend tarief zijn in overleg te bepalen, het contactformulier biedt de mogelijkheid een gesprek hierover op te starten.