Hanneke Klep

02 klein

Teacher SSST + pre-IBDP

Studeerde Nederlands met als specialisatie Tweede Taalverwerving aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een eerstegraads lesbevoegdheid. Ze werkte als IB-teacher aan de Internationale School in Haren (Groningen) tot ze naar Engeland verhuisde. Daar gaf ze IB Dutch A aan de American Community School in Cobham, vervolgens werd ze docent Nederlands in Aberdeen. Hanneke is tevens, sinds 1996, examinator voor IGCSE, GCSE en A-level Dutch examens.