Betty Barèl

01 klein

docent  pre-IBDP

Behaalde in 1999 haar tweedegraads lesbevoegdheid in Nederlands aan de Educatieve Faculteit Amsterdam met als specialisatie Nederlands als tweede taal. Betty gaf Nederlandse les op diverse scholen in Turkije, Japan, China, Nederland en Singapore. Ze richtte de Stichting Nederlands Onderwijs in Istanbul op en voerde professionalisering door in het lesprogramma. In Singapore werkte zij als docent Nederlands in het MYP-programma van de German European School. Betty woont sinds juni 2015 weer met haar gezin in Nederland.