Annelies de Reus

08 klein

Coördinator pre-IBDP l docent pre-IBDP + SSST

Behaalde haar doctoraal examen Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden, met eerstegraads lesbevoegdheid. Hoofdvak was Historische Taalkunde en –Taalvariatie, bijvakken waren o.a. Tweede Taalverwerving en Jeugdliteratuur.  Ze was vijftien jaar werkzaam als docente Nederlands aan de Frankfurt International School. Hier deed ze ruime ervaring op in het begeleiden van IB-studenten en het ontwikkelen van lessen voor het (pre)-IBDP programma. Sinds 2011 woont Annelies in Zwitserland, naast haar werk voor IBID geeft ze ook Nederlandse les op de International School of Zug and Luzern.