SSST

IB Dutch A: Literature SSST is een programma op SL-niveau. Leerlingen lezen en bestuderen tien literaire werken en krijgen technieken aangereikt waarmee literaire teksten kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens leren ze om die literaire analyses zowel mondeling als schriftelijk te presenteren.

Het IBID-programma is opgebouwd volgens de programmarichtlijnen van het IBO. Het door ons zelf ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

  • we bereiden onze leerlingen voor op de vier vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature programma, we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
  • er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met de auteur, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
  • het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel is de wekelijkse feedback, schriftelijk en/of mondeling. De feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te verwoorden, zo kunnen we ook de voortgang nauwlettend volgen.

Het reguliere IB Dutch A: Literature SSST programma beslaat twee schooljaren. Wij kunnen in goed overleg ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig intensief programma. Dat kan nodig zijn als leerlingen door omstandigheden in het eerste jaar van het IBDP op school geen Dutch A: Literature SSST hebben gedaan. Het komt ook wel eens voor dat leerlingen al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A Literature SSST willen doen.

De resultaten bewijzen het succes van onze opzet. Het gemiddelde cijfer van onze leerlingen is hoger dan het wereldwijde gemiddelde voor IB Dutch A: Literature SL, ondanks het feit dat de IBID-leerlingen het programma volgen middels afstandsonderwijs.


Hoe ziet het lesmateriaal bij een roman eruit? Hier een voorbeeld


TARIEVEN 2016-2017

IB Dutch A Literature SSST-programma per schooljaar €3250

1-jarig intensief SSST-programma €4200

ibid