IB Nederlands (16-19 jaar)

Dutch A Literature SSST

Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het programma Dutch A: Literature (SSST). De aanduiding SSST (school supported self taught) geeft aan dat het programma niet op de dagschool wordt onderwezen maar dat de leerling zich zelfstandig, onder begeleiding van een externe tutor, voorbereidt op het examen. Het SSST-programma kan alleen worden gevolgd op het niveau Standard Level.

Het IBID-programma sluit aan bij het curriculum en de eindtermen van het IBO. Het door ons ontwikkelde lesmateriaal is efficiënt, afwisselend en flexibel:

  • We bereiden onze leerlingen voor op de vier vastgestelde examenonderdelen van het IB Dutch A Literature-programma; we bieden optimale begeleiding bij elk onderdeel.
  • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse media: een radio-interview met een schrijver, een kort televisiefragment, een relevant tijdschriftartikel enzovoorts.
  • De leerling ontvangt wekelijks feedback op ingeleverd huiswerk en ongeveer eens in de twee weken wordt er een Skype-afspraak gemaakt.
  • Het programma wordt op maat samengesteld en kan worden afgestemd op het niveau en/of de belangstelling van de leerling.

Een cruciaal onderdeel van onze begeleiding is de wekelijkse feedback, schriftelijk en/of mondeling. De feedback draagt bij aan de persoonlijke begeleiding. We dagen de leerlingen uit om hun ideeën te ontwikkelen en zo precies mogelijk te verwoorden. Dankzij de intensieve begeleiding kunnen we de voortgang nauwlettend volgen.

Het programma Dutch A: Literature (SSST) beslaat twee schooljaren. IBID kan, in goed overleg met de school, ook ‘maatwerk’ leveren in de vorm van een 1-jarig versneld programma. Dat kan nodig zijn als een leerling door omstandigheden in het eerste jaar van zijn/haar IBDP-programma geen Dutch A: Literature heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat een leerling al in het eerste IBDP-jaar het ‘anticipated exam’ voor IB Dutch A: Literature SL wil afleggen.


Hoe ziet het lesmateriaal bij een roman eruit? Hier een voorbeeld


Dutch A Language and Literature

Er is geen self taught-variant voor Dutch A: Language and Literature. Toch zijn er situaties denkbaar waarin ‘Lang & Lit’ overweging verdient. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verhuizing, of bij een plotse wijziging van de lessituatie. Als een leerling al begonnen is aan dit programma en het graag wil voortzetten, kan IBID op verzoek, en in overleg met de school, begeleiding bieden.

Dutch B HL

Het programma Dutch B is in principe bedoeld voor anderstaligen. Bij meertalige leerlingen in een internationale context is de grens tussen ‘moedertaal’ en ‘vreemde taal’ vaak echter diffuus. Als het programma Dutch A te hoog gegrepen lijkt, kan Dutch B een optie zijn. Wanneer Dutch B wordt overwogen, voert IBID graag eerst een intakegesprek, om de persoonlijke situatie van de leerling te bespreken. Omdat er voor Dutch B geen self-taught-programma bestaat, is begeleiding alleen mogelijk met goedkeuring en medewerking van de school. IBID biedt uitsluitend begeleiding voor Dutch B op Higher Level.

ibid