Pre-IBDP

1-jarig of 2-jarig pre-IBDP

Het pre-IBDP programma is bedoeld voor leerlingen van 14-16 jaar die zich gedegen willen voorbereiden op het IB Diploma Programma Dutch A. Afhankelijk van het moment van instroom, is er een 1-jarige of een 2-jarige variant. Leerlingen lezen en analyseren zakelijke en literaire teksten over uiteenlopende thema’s, ze schrijven betogen en literaire essays, en ze beluisteren, analyseren en houden speeches en presentaties.

Met het pre-IBDP programma legt de leerling de basis voor de laatste twee IB-examenjaren Dutch A. Een ander belangrijk voordeel is dat een pre-IBDP leerling zich op het gebied van Nederlandse taalbeheersing gaandeweg sterk en zeker gaat voelen. Zo raakt de Nederlandse taal verankerd.

Het speciaal door IBID ontwikkelde lesmateriaal is dynamisch, stimulerend en internationaal:

  • we maken optimaal gebruik van diverse taalvormen en genres, onder meer wetenschappelijke teksten, lezingen, cabaret, cartoons, Twitter, beeldromans, interviews, film.
  • het programma sluit naadloos aan op het niveau en de denkwereld van de onderzoekende en kritisch denkende leerling.
  • wij richten ons op het gedachtengoed van internationaal onderwijs, met name op IBMYP. De lesinhoud is geïnspireerd op de leef- en denkwereld van jonge wereldburgers.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact tussen de leerling en IBID-docent. Leerlingen krijgen van hun docent wekelijkse feedback, zowel schriftelijk als mondeling, waardoor de communicatie prettig en efficiënt verloopt en de leerkracht de voortgang zorgvuldig kan volgen. Leerlingen worden op deze manier uitgedaagd hun ideeën duidelijk te verwoorden en hun (taal)grenzen te verleggen.


Hoe ziet het pre-IBDP lesmateriaal eruit? Hier een voorbeeld


TARIEVEN 2016-2017

Pre-IBDP per schooljaar €2500

ibid