Overig aanbod

Buiten ons reguliere lesaanbod om kunnen we ook andere IB-Nederlands gerelateerde ondersteuning bieden. Enkele voorbeelden:

  • Er is geen self taught-variant voor Dutch A: Language and Literature of Dutch B. Als een leerling te maken krijgt met een verhuizing of een andere plotse wijziging van de lessituatie kan er behoefte zijn aan begeleiding op afstand. IBID kan op verzoek, en in overleg met de school, deze begeleiding bieden.
  • We kunnen op verzoek van een IB-school verschillende componenten van het werk van een IB Dutch A SSST-leerling nakijken, zoals de ‘mock exams’ of de eerste versie van het ‘Written Assignment’. Ook kunnen we advies geven over de te kiezen lijst van literaire werken.
  • Nederlandse of Vlaamse IB-docenten kunnen bij IBID terecht met vragen over IB-Nederlands onderwijs. Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) heeft met IBID een overeenkomst voor de ondersteuning van leerkrachten die werken op een bij NOB aangesloten school.

Aanbod en bijbehorend tarief zijn in overleg te bepalen, het contactformulier biedt de mogelijkheid een gesprek hierover op te starten.